• Jezici
VRH
Image Alt
Predivne destinacije

Mostar

Mostar kroz stoljeća

Privlačnost Mostara, središta Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i historijskog raskršća naroda i civilizacija, danas se ističe obnovljenom snagom, zahvaljujući konstantnom radu na rekonstrukciji koja je, počevši od 1995. godine, dozvolila gradu da se vrati normalnom životu poslije teških bombardiranja s početka devedesetih. Zbog svog geostrateškog položaja, Mostar je u posljednjem ratu teško oštećen. Polako, situacija se popravlja. Danas, prošlost i sadašnjost žive jedno pored drugog u urbanom kontekstu koji priča svoju zamršenu priču, čiji su junaci mjesta, osobe i događaji koji ostave utisak na svakoga tko posjeti ovaj upečatljivi grad. Staro historijsko jezgro grada, smješteno sa obje strane izuzetno poznatog Starog Mosta, predstavlja zaista jedinstvenu i nezaboravnu atrakciju; propraćeni burnim žuborom rijeke Neretve i začarani smaragdnim tonovima njene boje, posjetitelji se mogu diviti simbolima Starog grada, dijela Mostara iz otomanskog perioda sa prelijepim džamijama iz XVI vijeka, kulama, kućama i turskim kupatilima, ali i malim kujundžijskim radnjama, koje svojim svakodnevnim aktivnostima doprinose vrevi na ulicama. Grad karakterizira spajanje i suživot četiri religije ovih prostora – islam, katoličanstvo, pravoslavlje i judaizam – što je najvećim dijelom razlog njegove tolike privlačnosti. Mostar je i dragulj kojim je optočena njegova netaknuta i bujna priroda, zelena, sunčana i puna cvijeća, mediteranske klime sa dugim toplim ljetima. I to je razlog, a ne samo njegove umjetničke znamenitosti, što oduvijek privlači turiste , ali i slikare i pjesnike koji ga posjećuju, vole i ovjekovječuju u svojim djelima. Mostar je grad koji se pozdravlja sa obećanjem da ćete se vratiti, jer u svojoj jedinstvenoj i originalnoj kompleksnosti, to je mjesto koje vas začara poviješću i kulturom, spojem istoka i zapada, mješavinom blaga i esencija čiji miris se još uvijek osjeća u atmosferi kada šetate njegovim ulicama.

Povijesni razvoj

Kao i mnogi stari gradovi, Mostar se postepeno razvijao kroz više od pet vijekova. Prva svjedočanstva su sa sredine XV vijeka i pričaju o malom utvrđenju sa visećim drvenim mostom. Tadašnje jezgro brojalo je samo dvadeset kuća sa obje strane Neretve. Turci su zaposjeli tu tvrđavicu oko 1500. godine nakon čega započinju razvoj transporta i trgovine, najviše oko tog mosta (1566. godine napravljen je novi most od kamena) i čije je strateško prisustvo oduvijek predstavljalo samu dušu grada. Nakon toga, izgrađene su dvije kule na riječnim obalama u kojima su boravili čuvari mosta, zvani “mostari”, odakle i potiče ime grada. Mnogi spomenici i građevinski objekti u otomanskom stilu: mostovi, džamije, javno kupatilo, brojni stambeni objekti nastali su u periodu turske dominacije ovim prostorima (XV-XVIII vi-jek), a od XVI, Mostar postaje ekonomsko središte Hercegovine. Godine 1878. Bosna i Hercegovina je aneksirana od Carevine austro-ugarske i grad sa smaragdnom rijekom dobiva novi ekonomski i kulturni poredak, otvoreniji prema Evropi, što se i danas može vidjeti po arhitekturi tog perioda, čiji karakteristični predstavnici su Stara Gimnazija i Gradsko kupalište. Nakon teških godina u periodu dva svjetska rata, Mostar se širi i utrostručuje se broj njegovih stanovnika, industrijska proizvodnja, poljoprivreda i trgovina se intenziviraju i moderniziraju. Rat iz 90. godina prošlog vijeka (1992.-1995.) u kojem su se sukobili Srbi, Hrvati i Bošnjaci, napravio je veliki razdor na ovim prostorima. Mostar je preživio teška razaranja, koja su gotovo uništila grad i u kojima je srušen Stari Most (čija obnova je završena 2004. godine). Posljednjih godina grad se polako vraća u normalno stanje; mnoge izbjeglice su se vratile na svoja ognjišta, a srušeni dijelovi grada su većim dijelom obnovljeni. Ogromno multikulturalno historijsko i kulturno nasljeđe, na granici Istoka i Zapada, prošlosti i sadašnjosti, i danas predstavlja vječnu privlačnost Mostara, koji zahvaljujući svojim građanima I međunarodnoj pomoći, postepeno, ponovo nalazi mir i vedrinu.

Administracija I ustroj grada

Mostar pripada Hercegovačko-neretvanskom kantonu / županiji, jednom od deset kantona /županija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je organiziran u 9 općina, u kojima živi 270.000 stanovnika. Posebnost ovog Kantona / Županije, sa geomorfološke tačke gledišta, je da se na relativno malom prostoru nalaze planine, ravničarski predjeli i morska obala. Mostar je politički, financijski i kulturni centar Kantona / Županije. Grad je satkan od brojnih kvartova, od kojih se mnogi i danas zovu kao što su se zvali u prošlim vijekovima: Carina, Luka, Mahala, Tekija i koji se nalaze u starom dijelu grada, blizu Starog Mosta i onih novijih, kao što su Centar II i Avenija, koji se nalaze na sjeverozapadu grada.

Mostar

Ture destinacije

Mostar
Mostar i Hercegovina
490 HRK

Register Now!

Join the SetSail community today & set up a free account.